Kriterier och medlemsanhållan till ÅK

Regler för medlemskap i Ålands Konstförening r.f.´s
sektion ÅLÄNDSKA KONSTNÄRER. (ÅK)

För att bli medlem i sektionen ÅK förutsätts
att följande tre kriterier uppfylls:

– konstnären är medlem i Ålands konstförening r.f.
– konstnären är bosatt på Åland eller kontinuerligt verksam på Åland
– konstnären erhåller minst 16 poäng på poängskalan nedan

1. Högre utbildning på konstakademi
(minst 4 års studier)
16 poäng
2. Konstskola (minst 2 års studier) 8 poäng
3. Andra studier, längre kurser
Avser längre kurser än en månad.
(1-3 poäng beroende på kursens längd)
2-6 poäng
4. Minst 7 ÅKF kurser eller motsvarande
(14 kurser ger 4 poäng)
2 poäng
5. Separatutställning i Ålands konstmuseum
(stora salen)
Med separatutställning avses 1-2 utställare.
3 poäng
6. Minst två separatutställningar i utrymmen
huvusakligen tänkta för konst.
En utställning ger 1 poäng
2 poäng
7. Deltagande i större samlingsutställningar,
nationella eller internationella, t.ex. Finlands
Bildkonstorganisationers Förbunds utställningar,
De ungas utställning, Regionalutställning eller motsvarande
2 poäng
8. Deltagande i lokala jurybedömda grupputställningar i utrymmen huvudsakligen avsedda för konst.
Varje ger 1 poäng per styck
1 poäng
9. Mottagit Ålands Landskapstyrelses bildkonststipendium
eller andra nationella stipendier (1 Poäng / stipendium
2 poäng
10. Utfört offentligt utsmyckningsuppdrag 2 poäng
11. Pris i större offentliga tävlingar (1-3 pris) 2 poäng
12. Övrigt:. frimärken, bokillustrationer, projekt och större uppdrag 2 poäng
13. Styrelseperiod i ÅKF eller ÅK eller annan nationell eller internationell  konst organisation. 1 poäng
 14.  Konstnärlig aktivitet med tre separatutställningar i utrymmen som inte är avsedda för enbart konstutställningar t.ex. bibliotek, kaféer eller motsvarande.  1 poäng

Anhållan formuleras fritt men bör utföras i enlighet med den numrerade poängskalan.

OBS! Meriterna numreras enligt punkterna i tabellen ovan.
Ofullständiga och oklara ansökningar beaktas ej. Vid oklarheter kan  kompletterande uppgifter inbegäras, intyg etc.

Medlemsansökan beredes först av ÅK. Beslut om medlemskap fattas av konstföreningens styrelse. För fortsatt medlemskap krävs 2 poäng under en 5 års period. Medlemsavgift erlägges årligen. Efter en betalningspåminnelse som lämnas obeaktad förloras medlemskapet. För att återupptas i ÅK på nytt krävs förnyad ansökan.

Medlemsansökan till Ålands Konstförening r.f.´s
sektion ÅLÄNDSKA KONSTNÄRER. (ÅK)

 

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: