ÅK-sektionen

”ÅK”       Vi säger det ofta- men vet du vad det står för?

Med åren hade Ålands konstförening r.f. (ÅKF) alltmer förändrats till en förening bestående av både professionella konstnärer, mer eller mindre längre hunna konstutövare och understödjande konstvänner.

Det fanns ett klart behov av att tillsätta en forum för professionella konstnärer. Eftersom Åland till invånarantalet är ett litet landskap var kopplingen till de konstintresserade i ÅKF oerhört viktigt och man beslöt att verka inom ÅKF som en egen sektion; Åländska Konstnärer(ÅK)

Kriterier för ansökan om medlemskap motsvarar villkoren i en professionell organisation.

ÅK´s viktigaste uppgift är att representera professionell sakkunskap inom konsten på Åland.

ÅK verkar som en länk mellan de seriösa konstnärerna och  bevakar deras intressen.

ÅK arbetar för att befrämja allmän konstkännedom och utveckling inom konstutövarnas yrkeskunskap och tar ställning i utbildningsfrågor.

ÅK gav 1998 ut en matrikel över Åländska konstnärer.

ÅK tog initiativet till att 1% regeln bör tillämpas av landskapet i samband med att offentliga byggnader uppförs.

ÅK har en representant med i Nordiska Konstförbundet NKF.
ÅK/ÅKF är ansluten sedan 1997 till Finlands Bildkonstorganisationer förbund rf.

ÅK väljer inom sig årligen en ledningsgrupp som består av 3 personer för att underlätta behandling och förverkligande av olika ärenden. Ledningsgruppen sammanträder vid behov.

Den som vill ansöka om medlemskap i ÅK kan vända sig till Konstföreningens styrelse.

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: