2018

Lars-Bertil Olsson, ordförande,  mediakontakter

Tiina Barck, viceordförande, grafikverkstaden, konstverkstaden

Hannele Ögård-Forsman, sekreterare, medlemsregistret

Ann-Kristin Johansson, ekonomiansvarig

Ulla Lindberg, bokning av Konstverkstaden

Kristine Dzene

Edward Johansson

 

Arbetsuppgifter utanför styrelsen:

Susanna Furuhjelm, hemsida och Facebook

Pia Jacobsson, urklippsböcker

Tiina Barck, Clara Nyberg, konstinköp

Peter Winquist, ÅK kontaktperson, virtuella galleriet, 1%-regeln fortbildning och bildbank

Representant i landskapets konstnämnd, Juha Pykäläinen, ordinarie, Carolina Sundelin, suppleant

Edward Johansson, Konstrundan

Annonser