2019

Kalle Wetterstöm, mediakontakter

Tiina Barck, viceordförande, grafikverkstaden, konstverkstaden

Hannele Ögård-Forsman, sekreterare, medlemsregistret

Berit Olanders

Ulla Lindberg,  Konstverkstaden inklusive bokningar

Hülya Tokur-Ehres

 

Arbetsuppgifter utanför styrelsen:

Susanna Furuhjelm, hemsida och Facebook

Pia Jacobsson, urklippsböcker

Tiina Barck, Clara Nyberg, konstinköp

Peter Winquist, ÅK kontaktperson, virtuella galleriet, 1%-regeln fortbildning och bildbank

Representant i landskapets konstnämnd, Juha Pykäläinen, ordinarie, Carolina Sundelin, suppleant

Edward Johansson, Konstrundan