2017

Lars-Bertil Olsson, ordförande,  mediakontakter

Tiina Barck, viceordförande, grafikverkstaden, konstverkstaden

Hannele Ögård-Forsman, sekreterare, medlemsregistret

Ann-Kristin Johansson, ekonomiansvarig

Susanna Furuhjelm, klubbmästare, it-ansvarig, mediakontakter

Ulla Lindberg, it-ansvarig

Milan Annerkivi, medlemsaktiviteter

Sanna Berntsson, medlemsaktiviteter

Edward Johansson

 

Arbetsuppgifter utanför styrelsen:

Minna Öberg, Konstrundan

Pia Jacobsson, urklippsböcker

Tiina Barck, Clara Nyberg, konstinköp

Peter Winquist, ÅK kontaktperson, virtuella galleriet, 1%-regeln fortbildning och bildbank

Representant i landskapets konstnämnd, Barbro Eriksson, ordinarie; Juha Pykäläinen, suppleant

Annonser