2020

Kaj Lybeck, ordförande, kaj.lybeck@aland.net

Ulla Lindberg, viceordförande, ulla@lindberg.ax

Hannele Ögård, sekreterare, hannele@aland.net

Kalle Wetterström, kassör, kalle.w@aland.net

Övriga medlemmar :

Tiina Aura

Gun-Mari Eriksson

Regina Santamäki-Fischer

Hülya Tokur-Ehres

Sandra Törnroth 

Arbetsuppgifter utanför styrelsen:

Susanna Furuhjelm, sfuruhjelm@aland.net hemsida och Facebook

Pia Jacobsson, urklippsböcker

Tiina Barck, Clara Nyberg, konstinköp

Peter Winquist, ÅK kontaktperson, virtuella galleriet, 1%-regeln fortbildning och bildbank

Representant i landskapets konstnämnd, Juha Pykäläinen, ordinarie, Carolina Sundelin, suppleant

Edward Johansson, Konstrundan