MixedMateriaMaj20färg 2

MIXED MATERIA

Sommarutställning 2 juni – 27 augusti på Lemlands bibliotek

Klas Gustafsson, bosatt i Lemland

Jag har hela livet tyckt om att arbeta med mina händer, skapa i olika material.

Tidigt ritade jag i blyerts och tusch.

Jag började måla i olja på 80-talet, sen har jag haft ett långt uppehåll i målandet, (företaget upptog all tid) och startade igen 2016 när jag gick i pension.

Jag har alltid arbetat inom grafisk produktion, är utbildad inom pre-print och har skapat olika produktioner i färg och form för olika material och tryckmetoder.

Har genomgått en mängd kurser i tryckteknik, kamera-, bild-, färg- och formlära likväl som typografi.

Kursat i databehandling av bilder, databearbetning, typografi etc. Utbildad reproduktionsfotograf. Arbetat på den egna reklambyrån såsom Reklamgrafiker/AD.

Startade egen reklambyrå 1993 (Zapp!) och har tills jag slutade 2016, producerat ett stort antal tidskrifter, tryckalster, PR-material för olika behov, ritat ca 200 logon (prisad för logo-design). Designat frimärkshäfte, förstadagsstämpel, etc.

Är nu tillbaks bakom staffliet och målar mestadels i akryl och olja.

Medlem i Ålands konstförening.

Akrylmålning Medis.

Autodidakt.

Jag testar olika material, metoder och infallsvinklar.

Jag vill att mina verk skall var litet annorlunda.

Jag målar främst i olja och akryl, målningarna kan vara abstrakta, där åskådaren fritt kan tolka innebörden, eller de rent konkreta eller naturalistiska.

Gillar just nu gatu- och stadsmiljöer. Försöker komma ut ur det hårt grafiska formspråket.

Ställer denna gång ut målningar i olja och akryl, även verk i planglas, metall och mobiler i trä.

Därav namnet: Mixed Materia

mvh Klas Gustafsson

Slutligen ett stort tack till Lemlands bibliotek, för att jag fått möjligheten att ställa ut!

Tack till Nina Bengtsson och Cia Numelin, Lemlands bibliotek för all hjälp!