Anna Lind Bengtsson-page-001

Anna Lind Bengtsson tolkar Edith Södergrans poesi genom oljemålningar

Edith Södergrans dikter väcker både känslor och intresse. Hennes diktning sågs ofta som expressionistisk, med omväxlande stil och motiv,  som känsligt vackra, men de beskriver även lycksalighet som melankolisk dödslängtan. Till Södergrans mest kända dikter hör Landet som icke är och Dagen svalnar.

Södergran skrev poesi om jämställdhet, inkludering och exkludering i samhället, stod upp för minoritetsspråk, sexualitet, kvinnors roll i samhället och drömmarna om en bättre värld, om sagoliknande landskap som icke är…

Även om Södergrans penna nu vilat i snart 100 år så är frågorna som hon lyfte i sin poesi fortfarande aktuella.

På samma sätt som Södergrans poesi var modern, mörk och uppseendeväckande, var den även tidlös, mjuk och romantisk, och dikterna lämnar tolkningsfrihet till läsaren.

I utställningen ”Edith och jag” har Anna Lind Bengtsson tolkat Edith Södergrans poesi.

Lind Bengtssons oljemålningar fångar såväl det mjuka, böljande och vackra i dikterna, som det mörka och karga. I det halvt abstrakta finns möjlighet för betraktaren att tolka målningarna i relation till Edith Södergrans ord. Verken fångar drömmar om en värld som knappt finns, kärlekshistorier, poetiska landskap, och framhäver både det svepande skira, och det tunga, mörka. Några målningar har skapats utifrån känslan av en hel diktsamling, andra verk har fötts fram genom ett fåtal utvalda vackra ord i en enskild dikt. Flera verk i utställningen har skapats utifrån de generella frågor som Edith lyfte genom sin diktning.

Anna Lind Bengtsson

Anna Lind Bengtsson är född 1974 i Sverige och bosatt på Åland sedan 2003.

”-Det händer något spännande när vi bygger broar mellan olika konstformer. Otaliga musikaliska tolkningar har gjorts av olika poeter. Musiksatta dikter är ett underbart sätt att i en annan konst- och uttrycksform ge nytt liv åt en historisk poetisk skrift. Genom min konstnärliga bildliga tolkningar hoppas jag väcka liv i Ediths diktning, och att besökarna till utställningen vaggas in i poesins värld genom en annan konstform.

Anna Lind Bengtssons tidigare utställningar: Stallhagen, Ålands Slöjd- och konsthantverks Galleriet, Restaurang Umbra, samt Teatersalen i Eckerö Post- och tullhus och Sjökvarteret i samband med skördefest. Uttryckssättet är främst oljemålningar, och även akvarell och keramik.

Edith Södergran stod upp för svenskan som minoritetsspråk i Finland och tog ett aktivt beslut att endast dikta på svenska. För Anna Lind Bengtsson, som svensk i Finland, är svenskan en viktig fråga – precis som för många ålänningar.

”-Konsten är för mig en fristad där jag hittar lugn och balans. Jag har alltid haft ett stort behov av att skapa och uttrycka mig med mina händer. Och nu hoppas jag att även du genom mina tavlor kan känna att Ediths ord får nytt liv.”

  

Utställningen pågår 5-29 mars, 2020.

Vernissage: OBS – ONSDAGEN – den 4 mars, kl. 17-19.

Varmt välkommen