olle törnqvist skarpans

Konstutställningen Skogsvandring i februari – en månad för rening visar bildkonstnären Olle Törnqvists nyligen skapade verk.

Utställningen består av två- och tredimensionella alster omfattande målningar i akryl, skulpturer i plast, trä och metalltråd samt teckningar i tusch.

Utställningen har ett tematiskt innehåll utifrån sitt namn. Konstnärens sinnebild och filosofi om form och färg framträder i objekten utifrån hans upplevelseunder vandringar i skog och mark vid tidpunkter omkring februari. Syftet är att utställningens tema och alstrens framtoning måtte ge sig till känna också i betraktarens ögon.

Även glädje och humor – livets kryddor – är en väsentlig del i temat.

Olle Törnqvist har sedan 1980-talet varit verksam som lärare i olika grundskolor och konstskolor i landskapet. De senaste tjugo åren innan sin pensionering år 2016 var han lektor i bildkonst vid gymnasiet Ålands lyceum. Törnqvists utställningsverksamhet omfattar förutom utställningar på hemmaplan så gott som årligen även ett flertal separatutställningar i Finland och Sverige samt sporadiska samlingsutställningar i andra nordiska länder.

Olle Törnqvist är representerad i Ålands konstmuseum och Mariehamns stads- och Stiftelsen Ålands Vänners samlingar samt med konst i offentliga miljöer – bl.a. i åländska kyrkor och utemiljöer i Mariehamn.