”I VÅTT OCH TORRT”

Akvareller
Ulrica Lindström

ulrika i vått o torrt

5.9 – 24.10.2019

Vernissage torsdag 5.9 kl. 18.00-20.00

Lemlands bibliotek

Skolvägen 3, 22610 Lemland

Biblioteket öppet:

Tisd: 9.00-13.00 och 18.00-20.00

Onsd: 9.00-15.00

Torsd: 9.00-13.00 och 18.00-20.00

Så här skriver Ulrica om sin utställning:

I mitt måleri fascineras jag av materialet och dess processer, pigment som lekfullt tar sig fram över pappret för att hitta sina egna abstrakta former. Varje papper tar upp pigmenten på sitt eget specifika sätt, liksom varje pigment har sin egen inneboende karaktär, tyngd eller lätthet, med vilket det rör sig. Pigment som möter pigment, ytor som möts och bildar linjer, likt olika temperament som samverkar eller kämpar om utrymme. Till slut när vattnet avdunstat och torkat, har pigmenten funnit sin slutliga form.

Under drygt ett års tid gjorde jag tillsammans med Henrika Lax och Rose-Marie Lampi pilgrimsresor till de sexton äldsta åländska kyrkorna där vi bekantade oss med den stora kulturskatt vi har i dem.

Utställningen består till största delen av snabba skisser som skapats på plats i de kyrkor vi besökte.