Henrika Lax ”Pilgrim”

Sommarutställning i Lemlands bibliotek

henrika lax

Vernissage torsdag 6 juni kl 18-20. Utställningen pågår t o m torsdag 29 augusti 2019.

Bibliotekets öppettider tisdagar och torsdagar 9-13 och 18-20 samt onsdagar 9-15.

Utställningen består av oljemålningar i svartvitt samt en installation.

Temat för mitt konstnärskap är tiden och mänskan, mänskans existentiella belägenhet.

Under årens lopp har jag varierat temat på olika sätt, såväl ur en inre som en yttre synvinkel.

De senaste åren har jag alltmer intresserat mig för tystnadens och helighetens tid.

Pilgrim är en svartvit svit av oljemålningar. Verken baserar sig på fotografier tagna under 2017-2018 då jag pendlade varje vecka för att delta i kursen Helighetens bilder som ordnades av Konstfack i Stockholm. Som en pilgrim reste jag, för att utöka min kunskap om det heliga.

Målningarna handlar om mänskans flyktiga färd genom tiden, om förgänglighet, och knyter bl a an till Rudolf Ottos teorier om det heliga som ”mysterium tremendum et fascinans”, mysteriet som både fascinerar och förskräcker. Motiven är förbiglidande mänskor och miljöer som passerat där jag rört mig.

Att resa är att befinna sig i ett ständigt övergångstillstånd. Kameran försöker fånga den flyende stunden. Fotografiet blir liktydigt med det ögonblick som för alltid är förlorat och därmed en representant för döden (Roland Barthes). Det svartvita reducerar världen till ljus och skugga som spränger genom materian och rubbar det trygga och stabila. Det svartvita fjärmar från den värld som finns direkt tillgänglig för mina sinnen. I måleriets långsamma tid återupplivas och förlängs den förlorade stunden, som för att hålla den kvar.

Förändring och separation hör intimt samman med känslan av förlust. Jag tappar bort en del av mig själv i övergångstillståndet mellan då och nu, den jag varit och den jag håller på att bli. Ljus och mörker äter sig in i människorna och miljöerna. Existentiella symboler för krafter starkare än människan, liv och död, gott och ont, krafter, omöjliga att betvinga. Vare sig jag vill det eller ej är jag obevekligt, oåterkalleligt utslängd i tillvaron, dömd att leva i ovisshet om det slutligen är mörkret eller ljuset som ska uppsluka mig.

Under sommaren finns mina svartvita pilgrimsmålningar i Lemlands bibliotek och i Jomala bibliotek, alltså precis vid pilgrimsleden som går över Åland. I Mariehamns bibliotek visas 29.5-29.6 en annan del av mitt pilgrimsprojekt, färderna till de åländska kyrkorna.