konstf vårmöte (Mobile)

Ålands konstförening r.f.

Kallelse till vårmöte tisdagen den 27.3 2018 kl. 18.00

på Ålands konstmuseum, Mariehamn

Stadgeenliga ärenden, godkännande av verksamhetsberättelse,

bokslut, revisionsberättelse för 2017.

Visning av konstmuseets tavellager före vårmötet,

kl. 17.30 och 17.45, 10 personer per visning.

Servering av kaffe, the och bulle.

Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna!