Utställningen FLYKT, Önningebymuseet 10.6-31.8 2018

REGLER FÖR SOMMARSALONG 2018 I ÖNNINGEBYMUSEET

Önningebymuseet arrangerar en jurybedömd sommarsalong i museets stensal sommaren 2018. Som jury fungerar konstexperten Claes Moser, konst- och antikkännaren Knut Knutsson, konstintendent Susanne Procopé-Ilmonen samt konstnären Kjell Ekström. Vernissage 9 juni 2018. Utställningen är öppen för såväl amatörer som professionella konstnärer som i huvudsak är verksamma på Åland*).

En av utställarna premieras med Anders Wiklöfs sommarsalongspris om 5000 euro.**) Juryn utser pristagaren. Om ej juryn kan enas om en pristagare inkallas Anders Wiklöf för utslagsröst.

De tekniker som godkänns för utställningen knyter an till Önningebykolonin och de tekniker kolonisterna använde: måleri, teckning, grafik och skulptur.

Utställningens tema är FLYKT.

Varje deltagare lämnar in 3 verk.

Konstverken skall vara utförda i valfri teknik (även skulptur), dock inte fotografi, fotogravyr, giclée eller på annat sätt digitalt framställda konstverk.

Konstverken skall inte ha ställts ut tidigare.

Konstverken skall vara till salu.

Konstverken skall vara gjorda under de två senaste åren, dvs. inte tidigare än 2016.

Konstverken skall vara klara att visa och vara försedda med upphängningsöglor eller liknande.

Eftersom verken hängs från skena skall öglorna vara anpassade för detta (gäller ej skulpturer, vilka ställs på podier).

Anmälningsavgiften är 30 euro per person. De konstnärer som juryn väljer till utställningen betalar därtill 20 euro per godkänt verk. Anmälningsavgiften skall betalas till Önningebymuseets konto i Ålandsbanken: FI18 6601 0010 1505 89 senast 15 mars. Deltagaravgiften betalas kontant vid de godkända konstverkens inlämning.

Den som vill delta i utställningen skall senast den 15 mars 2018 mejla in digitala bilder av resp. målning till info@onningeby.com.

När anmälan erhållits kvitteras mejlet av mottagaren. Om ej kvitteringsmejl erhållits inom ett par dagar, ombeds anmälaren ta kontakt med Kjell Ekström som fungerar som juryns sekreterare (kjell.ekstrom@aland.net).

Uppgift om teknik, titel, mått, tillverkningsår, pris och andra eventuella data om verket skall bifogas i anmälningsmejlet. De digitala bilderna skall vara av hög kvalitet (dock ej för stora – högst 3 MB per bild) och namnges så att de enkelt går att identifiera, t.ex. med nummer eller titel.

Senast den 15 april 2018 meddelas utställarna vilka verk som antagits till utställningen. Meddelandet mejlas till avsändaradressen varifrån bilderna sänts in. Juryns beslut kan ej överklagas och beslutet motiveras ej.

De antagna verken skall levereras till Önningebymuseet lördagen den 5 maj eller lördagen den 12 maj kl 11-15. (Samtidigt med inlämningen betalas deltagaravgiften kontant eller med kort till museet.)

De utställda verken försäkras av Önningebymuseet.

Varje verk skall vara försett med följande information: Konstnärens namn. Verkets namn och teknik. Försäljningspris (alla verk måste vara till salu). Kontonummer till vilket ev. försäljningsinkomst skall erläggas.

Önningebymuseet uppbär en provision om 25% på försålda konstverk, vilken dras från försäljningspriset. Beräkna således med provisionen då du prissätter dina konstverk.

Utställningen pågår till och med 31 augusti 2018.

De icke sålda konstverken avhämtas av konstnärerna under museets öppethållning under september månad (lördagar kl 11-16). För verk som ej hämtas inom september, uppbärs en lagringsavgift om 2 euro per konstverk och dag. Konstverk som inte hämtats före utgången av 2018 tillfaller Önningeby hembygdsförening r.f.

Observera att det inte går att anmäla sig på annat sätt än genom det ovan beskrivna . Följ instruktionerna noga. Om reglerna inte följts refuseras ansökan.

Om någonting är oklart vänligen ta kontakt med Kjell Ekström per mejl: kjell.ekstrom@aland.net

Hjärtligt välkommen att delta!

Önningebymuseet

gm

KJELL EKSTRÖM

Juryns sekreterare

*)Konstnär som ej är mantalsskriven på Åland ombeds att i samband med anmälan till utställningsgallringen beskriva sin verksamhet och dess anknytning till Åland.

**) Priset deklareras för skattemyndigheten och pristagaren erlägger själv eventuell skatt.