konstrundan

Bästa konstnär, konsthantverkare och formgivare, nu är dags att ansöka om att delta i Konstrundan. Den elektroniska ansökningsblanketten är öppen 21.1–22.2.2018 på adressen konstrundan.fi/sv/ansokning_2018.

Den elfte Konstrundan ordnas 8–9.9.2018. Nytt för i år är att du kan delta även om du inte har ett eget arbetsrum! Konstrundan kommer att ordna med gemensamma utrymmen där du kan presentera ditt arbete. På programmet finns också mingelkvällar, utbildningar och skilda rundturer för branschfolk.

Konstrundan är ämnat för professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare. En jury, bestående av fyra personer från olika branscher, utvärderar ansökningarna. Juryn lägger tyngd-punkt på visuellt material, meritförteckningen, utbildning, medlemskap i gillen och föreningar samt att hen förnyat sig om hen deltagit i Konstrundan tidigare år.

Konstrundan erbjuder dig:

• bred synlighet i hela landet

• en egen presentationssida på konstrundan.fi

• möjlighet till utbildning

• nya kontakter och brett nätverk

• möjlighet att träffa nya kunder och klienter

• synlighet i Konstrundan-tidningen med en upplaga på ca 120 000 ex

Det är kostnadsfritt att delta i Konstrundan, men som deltagare förbinder du dig att vara anträffbar i ditt arbetsrum 8–9.9, kl. 11–17, och att dela ut marknadsföringsmaterialet du får.

Välkommen med!