HÖSTMÖTET ONSDAGEN DEN 29 NOVEMBER KL. 18.00

                ÅLANDS KONSTMUSEUM I FILMSALEN

vass2

Efter mötet kommer Katja Syrjä-Johansson att berätta och visa bilder om sitt konstnärskap.

Vassprojektet

Handgjort vasspapper

Stenlitografi,

Naturfärgpigment