splash2

Kallelse till Ålands konstförening r.f.

HÖSTMÖTE

Onsdagen den 29.11 kl. 18 på Ålands konstmuseum.

Filmsalen

Stadgeenliga ärenden.

Konstlotteri, närvarolotteri.

Efter mötet serveras vegetarisk höstgryta och Clementinkaka med kaffe.

Om du vill äta, anmäl dig till Susanna Furuhjelm, sfuruhjelm@aland.net

Styrelsen önskar alla medlemmar hjärtligt välkomna!