ARVET / Keathy Ericsson-Jourdan
10/5–10/9

Ålands konstmuseums sommarutställning visar en blomsterexplosion. Textilkonstnären Keathy Ericsson-Jourdan har i utställningen ARVET inspirerats av de åländska folkdräkterna, kjolens randmönster, dräktens bottenfärger samt blommor och snirklar på bindmössor och kjolsäckar. De åländska folkdräkterna tolkas och blandas fritt i textila alster, tavlor i gouache och små emaljskålar.
Redan i slutet av 1990-talet vävde Ericsson-Jourdan en gobeläng, som i ena hörnet dekorerades med ett litet blommönster från folkdräktens huvudbonad. Intresset för den åländska folkdräktens färger, form och mönster fördjupades därefter. I utställningen ARVET fortsätter Ericsson-Jourdan att utveckla sitt
konstnärskap och tar historiska folkdräktsmönster till helt nya dimensioner.

Öppen vernissage
Tisdag 9/5 kl. 18, fri entré

Lunchguidning
Torsdag 11/5 kl. 12, fri entré