Ansök till Nordiska konstskolans 2-åriga konstutbildning med fokus på samtidskonst

Ansökan inför höstterminen 2017 är öppen tills den 22.5.2017

crazy tv 2017Nordiska konstskolan är en dynamisk och samtida konstskola, belägen i tvåspråkiga Karleby på finländska västkusten. Skolan erbjuder en 2-årig konstutbildning, med möjlighet till ett tredje fördjupningsår. Studierna är på heltid och baserar sig på ett välfungerande system med gästande professionella bildkonstnärer som vardera undervisar i perioder på ca två veckor. Skolan bjuder årligen in ett 20-tal gästlärare från främst de nordiska länderna men även från övriga Europa.

Undervisningsspråket är engelska. Fokus i undervisningen ligger på samtidskonsten och alla dess olika uttryck. Studieschemat omfattar kurser i de flesta tekniker i teckning och måleri, konstgrafik, skulptur och tredimensionella arbeten, installationer och platsspecifika projekt, foto, animation, video och performance. Konsthistoria och konstteori ingår som en naturlig del i kurserna. Verksamma konstutövare eller personer med tidigare konststudier kan också se Nordiska konstskolan som en konstskola som erbjuder fördjupande och fortbildande undervisning. Det är möjligt att enligt överenskommelse delta i utvalda kurser och workshops. Alla elever har tillgång till en egen ateljé.

Läs mer om oss på vår webbplats: http://www.nordiskakonstskolan.fi/p/studier.html.
Om du undrar över något om ansökningsförfarandet får du gärna ringa eller skicka e-post till: +358 40 57 09 895 eller info@nordiskakonstskolan.fi.

Nordiska konstskolan/Pohjoismainen taidekoulu

Borgmästaregatan/Porimestarinkatu 32

67100 Karleby/Kokkola

FINLAND/SUOMI

www.nordiskakonstskolan.fi

www.pohjoismainentaidekoulu.fi

www.nordicartschool.fi