snoopy-dansar

Ålands konstförening r.f.

Kallelse till vårmöte söndagen den 5.3 kl. 15

på Bild och Formskolan, Fabriksgatan 4, Mariehamn

Stadgeenliga ärenden, godkännande av verksamhetsberättelse,

bokslut, revisionsberättelse för 2016.

Bildvisning av konstverk ur Alandia Försäkrings samling.

Efter mötet serveras dryck och matig sallad.

Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna!