rubrik-akm

alands-konstmuseum

Ålands konstmuseum har beslutat att ge Ålands konstförenings medlemmar fritt inträde till konstmuseet från och med den 1 januari 2017.

Ålands konstförenings styrelse tackar Ålands konstmuseum för denna generösa förmån och hoppas att det skall stimulera konstföreningens medlemmar till många besök på konstmuseet!

I konstmuseets reception finns en medlemsförteckning som tills vidare kan hänvisas till vid besök på museet.

Inofficiellt går det att nyttja förmånen redan under mellandagarna.

Inom januari 2017 kommer en betalningsavi med referensnummer för medlemsavgiften att sändas ut. Efter att medlemsavgiften är betald

skickas ett medlemskort för 2017.

God fortsättning och ett Gott Nytt År

Styrelsen

Ålands konstförening r.f.