snoopy-read

Referat från Ålands konstförenings höstmöte den 20 november 2016…

Förslagen till verksamhetsplan och budget godkändes efter genomgång. Budgeten för 2017 är 37 000 €.

Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 20€ för medlemmarna, 10€ för familjemedlemmar samt ungdomar under 26 år.

Till ordförande för föreningen år 2017 valdes enhälligt enligt valberedningens förslag Lars-Bertil Olsson.

Milan Annerkivi, Tiina Barck, Edward Johansson och Hannele Ögård-Forsman, vilka var i tur att avgå, omvaldes för åren2017 – 2018. Ann-Kristin Johansson nyvaldes i stället för Ann-Christin Orell för åren 2017-2018.Susanna Furuhjelm, Sanna Berntsson och Ulla Lindberg kvarstår i styrelsen för år 2017.

Maj-Britt Lind och Isa Hällström valdes till verksamhetsgranskare för 2017. Som suppleanter valdes Guy Björkqvist och Raina Clemes.Pia Jacobsson fortsätter som ansvarig för klippboken.

Medlemslotteriets konstverk vanns av följande personer:

Judy Kuitunen, skål, engobe Ann-Sofie Mattsson-Wallén.

Monique Lundberg, collografi, ”Mindful” Katarina Karlsson.

Katarina Ögård, grafik, ”Rödhakens näste” Karin Karsten-Sinnot.

Erica Pettersson, blyerts, tusch, ”Kom nu Lajka så går vi” Christer Mörn.

Margareta Lindén, akvarell, ”Vår i naturen” Tove Chanfreau.

Katja Syrjä-Johansson, stenlitografi, chine collé, ”Guckusko” Marit Törnroos.

Bland dem som ställt upp som gallerivakter på Galleri Norra Dörren utlottades Johan Karlssons metalljusstake och vinsten tillföll Maj-Britt Lind.

Närvarolotteriets vinst, ett grafiskt blad av Gunhild Gustafsson vanns av Tiina Barck.

Tiina Barck och Clara Nyberg återvaldes som ansvariga för konstinköp till 2017 års medlemslotteri.

Beslöts att höja stipendiebeloppen som delas ut till de skolorna ur Jubileumsfonden enligt följande:

Ålands Lyceum och Ålands Folkhögskola: från 50 € till 100 €,

högstadieskolorna: från 30 € till 50 €.

De fjorton medlemmar som deltog i höstmötet lät sig väl smaka av paj, sallad och efterrätt som serverades efter avslutade förhandlingar.