Hallååå Höstmöte ! Påminnelse!
20.11.2016 kl 15:00
Konstföreningens höstmöte hålls i Bild och Forms lokaler på Fabriksgatan4, Mariehamn. Förutom stadgeenliga ärenden så behandlas framtida verksamheter. Kom med dina idéer och åsikter 🙂 . Efter förhandlingarna program och något GOTT, nom nom nom…kom kom kom.

dscn1494