Temaguidningarna i Ålands Kulturhistoriska museum, torsdagar kl 12-12:30

facebook-konsten-kultur

10/11  ” Där vinden blåser” – Vik. konstintendent Heidi Berthén och konstnär Juha Pykäläinen

24/11 ” Färg, form, rytm” – Konstintendent Susanne Procopé-Ilmonen och konstnär Minna Öberg

8/12 ”Joel Petterson” – Ålands konstmuseum och Fil.kandidat Jonnie Listherby

Guidningarna är gratis.