nipa

Målningar av Daddy Musesa och Henrika Lax

Konstutställning 19 september 3 november, öppet vardagar kl 13-16
Galleri NIPÅ, Köpmansgatan 4, Mariehamn

Det finns inte tillräckligt med ord för att beskriva innebörden av liv, livets mening och livets gång. Den energi ur vilken livet uppstår. Det är komplext och mycket vackert med alla sina sidor, precis som måleriet. Livet för oss samman. Livet skapar oss liksom vi skapar livet. Livet är.

Det här är en utställning med verk av Henrika Lax (AX/FI) och Daddy Musesa (DRC/SE) som den 12 september möttes och gjorde en livemålning inför åländsk publik. Under två timmar skapade de liv, känslor och berättelser på varsin duk och tillsammans på en gemensam duk. Under kvällen fick publiken också möjlighet att tillsammans skapa liv på en duk som man kan se här.

I utställningen ser vi också två tavlor som gjordes under workshoppen ”Frihet genom integrering” som Daddy Musesa höll i för 17 ivriga deltagare som diskuterade och målade sin syn på frihet och integration.

Varmt välkomna