pure

Grafikutställning ”pure” i augusti 2016 GALLERI NORRA DÖRREN

3 – 27.8.2016.

Ålands konstförening inbjuder medlemmarna att lämna in förslag

till en utställning med fokus på grafik.

Utställningen inriktas på att visa konstverk gjorda med de konstgrafiska metoderna träsnitt, linosnitt, etsningar, torrnål, mezzotint, collografi, fotogravyr, fotopolymertryck, stenlitografi och screentryck/serigrafi.

Om du har konstverk utförda med dessa tekniker under åren 2013-2016 är du välkommen att lämna in tre konstverk till utställningen.

Inlämning av konstverk kan göras på Galleri Norra Dörren, Styrmansgatan, Bibliotekshuset, fredagen den 29.7 kl. 15 – 17 eller lördagen den 30.7 kl. 12 – 16.

Konstverken skall lämnas in färdiga för att hängas och med kontaktuppgifter och konstverkets namn, årtal, teknik, storlek och pris på baksidan.

En arbetsgrupp bestående av Katja Syrjä-Johansson, Tiina Barck och Ulla Lindberg väljer ut konstverken för att få en konstnärlig helhet och god presentation av de olika grafiska teknikerna. Löfte kan inte ges att varje konstnärs samtliga inlämnade förslag kommer med beroende på mängden av konstverk och deras storlek som vi får in.

Ytterligare info kontakta Tiina Barck, 0400 722891, tiinabarck@gmail.com.

En liten tryckpress kommer att finnas i utställningslokalen och praktiska demonstrationer för besökarna planeras; av torrnål lördagen 6.8 och av linosnitt lördagen 27.8 kl 12 – 15.

Meddela Tiina om du vill medverka med att göra ett konstverk vid dessa tillfällen.

Konstverken försäkras av konstföreningen.

Deltagaravgiften är 30 € och faktureras av konstföreningen.