aino 3

SAMUTSTÄLLNING

Tiina Lamminen,  Markus Tuormaa ,  Aino Ulmanen

Vi har arbetat tillsammans i Ruovesi, Pekkala gård vid ett Ellen Thesleff-symposium 2010 och 2014 – 2016 vid Ruovesi en plein air -konstnärssymposier.

Vi har alla tre vårt egna unika konstnärliga uttrycksätt. Målningarna är födda ur gemensamma upplevelser vid dessa symposier. Verken i utställningen är landskapsmålningar från Ruovesi, Jäminkipohja och Murole byar.

Vi har inte haft något skrivet program, inte heller kan vi visa någon formell gemensam nämnare för vårt arbete. Konstverken är trots detta skapade på ett naturligt sätt, sida vid sida och bygger upp en enhetlig utställningshelhet.

Målningarna är födda ur gemensamma upplevelser och de diskussioner vi fört på plats under de sommardagar vi arbetat med dem. I målningarna uttrycker vi hur impulserna från det gemensamma arbetet påverkat hur vi ser på världen när de målades.

aino 2

Tiina Lamminen, tiina.lamminen@tiinalamminen.fi, http://www.tiinalamminen.fi

Markus Tuormaa, markus.tuormaa@muu.fi , http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2982

Aino Ulmanen, ainoulmanen@yahoo.com , http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2993

Utställningen pågår 11.5–4.6.2016, fre kl. 1015, lö kl. 1215

Vernissage tisdagen den 10.5.2016 kl. 18 – 20.

aino