MonaLisa

Konstföreningens medlemmar inbjuds att lämna in förslag på konstverk till

MEDLEMSUTSTÄLLNINGEN ”Sommarsalongen 2016”.

Utställningen har vernissage torsdagen den 9.6 och utställningen pågår fram till den 30.7 !

Följande kriterier gäller:

  • Fritt motivval och valfri teknik.
  • Tre förslag på konstverk får lämnas in.
  • Konstverken får inte vara äldre än 3 år men kan ha visats tidigare.
  • Konstverken får vara max 60 X 70cm . Videoskärmar för videokonst begränsas till 32 tum.
  • Konstverkens namn, årtal, teknik,storlek och pris skall finnas med i förslaget.
  • Konstnärens namn, postadress, e-postadress och telefonnummer skall finnas med i förslaget.

Förslagen på konstverk skall meijlas till konsten@konsten.ax senast den 17.5 kl. 18.00.

Eftersom en jury kommer att göra ett urval från det insända bildmaterialet skall bilderna ha hög upplösning. Tänk på att ha ett jämnt ljus när du fotograferar verken och helst ingen störande bakgrund.

Bilderna skall vara en bifogad fil i mejlet och i jpg-format. Bilderna får inte vara placerade i texten som anger konstverkens data och adressuppgifter till konstnären.

Juryn består av Henrika Lax, Jonas Wilén och Minna Öberg. Juryn har mandat att förkasta ansökan som inte uppfyller ovan uppställda kriterier. I sitt arbete har juryn även att väga in att galleriets storlek omöjliggör att löfte kan ges att alla som sänder in förslag får med ett verk i utställningen. Resultatet av juryns urval meddelas vecka 21.

Konsverken som ingår i utställningen försäkras av konstföreningen.

Deltagravgiften är 30€ och faktureras till dem som blivit antagna.

 

Kontaktperson: Lars-Bertil Olsson, lb-olsson@aland.net,

mobilnr 0457 342 1082