OBSERVERA OBSERVERA OBSERVERA              snoopy

Fel datum för vårmötet i medlemsblad 1-2016
Kallelse med rätt datum är:
Ålands konstförenings vårmöte lördagen den 19.3 kl. 15 i Galleri Norra Dörren
Stadgeenliga ärenden, godkännande av årsberättelse, bokslut, revisionsberättelse för 2015.
Presentation av verksamhetsplan 2016.
Servering.
Kom och se utställningen ”Johan & Gunnar …av skrot och järn och lite till…”
Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna!