12006572_929371390461587_8727419801302754622_oSöndagen den 15.11 kl. 15 på Kulturfabriken.

Stadgeenliga ärenden, verksamhetsplan och budget för 2016, nyval till styrelsen, konstlotterier och servering.

Diskussion om framtida samarbete med Ålands konstmuseum.
Nya förutsättningar – nya visioner!

Styrelsen önskar alla medlemmar hjärtligt välkomna!