12006572_929371390461587_8727419801302754622_o

Konstföreningens medlemmar inbjuds till att lämna in konstverk till en medlemsutställning i december 2015 med temat ”Ljus i mörker”.

Vernissage den 10.12.2015. Utställningen pågår fram till den 9.1.2016.

Du måste lämna in 3 bilder, skicka en bild per mejl, och ange verkets namn, årtal, teknik, storlek och pris. Uppge också kontaktuppgifter och telefonnr.

Konstverken får max vara 2×2 meter. Videoskärmar för videokonst begränsas till 32 tum. (Föreningen har ingen utrustning för videokonst).

Sänd det till konsten@konsten.ax före den 18.11.2015.

En sakkunnig jury, Henrika Lax, Jonas Wilén och Minna Öberg, kommer att göra ett urval från insänt bildmaterial. Efter att juryn gjort sitt urval får du meddelande om du blivit antagen och med vilka verk.

Verken som ingår i utställningen försäkras av konstföreningen.

Deltagaravgiften är 30 €.

Juryn har mandat att förkasta ansökan som inte uppfyller ovan uppställda kriterier. I sitt arbete har juryn även att väga in att galleriets storlek omöjliggör att löfte kan ges att alla får med ett verk i utställningen, samt att Åland konstmuseum har krav på att ingen åverkan görs på väggar som ingår i byggnadens fasta konstruktion och att hängning från tak inte får göras.

Kontaktperson:
Lars-Bertil Olsson, ordförande 0457 342 1082 lb.olsson@aland.net

VÄLKOMNA MED ERA BIDRAG!