image

Bilderna/fotografierna i utställningen har sin grund i Tiinas arbete med att ta fram bildprojiceringar till operan MagnusMaria – en opera om rätt kön, och kan ses som hennes tolkning av magnusmaria.