litteretur

Projekt LITTERETUR är ett samarbete mellan Emmaus frivillighetsgrupp ”Emmaus 2.0”, Ålands konstförening och Ålands slöjd och konsthantverk.

Syftet är att skapa ett samarbete kring kreativt återbruk av böcker som vi kommer att ställa ut under Ålands Litteraturdagar 19-23 mars 2015. Platsen är ännu oklar.

Det ska bli en öppen workshop på Emmaus där vem som helst kan delta och skapa fritt kring returböckerna. Olika teman kan vara färdigt föreslagna och utformade, men även fritt skapande av egna idéer skall det finnas utrymme för.

För att få fram dessa teman/projekt/produkter som deltagarna i workshopen ska jobba med så ordnar Ålands konstförening och Ålands slöjd och konsthantverk ett första tillfälle för att träffas, spåna och testa i Kulturfabrikens verkstad måndagen 26.1 kl 19.00.

Eller vill du själv skapa hantverk och konst med returböcker, kom med på träffen eller hör av dej till Hanna på konsthantverk@konsten.ax eller 14577. Alla skapade alster ställs ut på en gemensam utställning, förhoppningsvis i biblioteket under Litteraturdagarna.