Konstföreningens medlemsutställning
EROTIK

på Fäktargubben 30.10 – 21.11 2014

Sista inlämningstiden måndag 27.10 kl.12
Adress: Storagatan 14
Öppet 12-17
eller KulturFabriken/ torsdagskaffe 14-15

Varje deltagare får lämna in högst tre verk i storlek 15×15 cm i valfri teknik.
Verken bör kunna hängas på väggen.

Hängning & pressvisning 28.10

En jury bestående av tre personer kommer att vid behov välja ut bland de  inlämnade
konstverken. (Fäktargubbens galleri är litet)

Utställningen är en medlemsutställning och är avgiftsfri.

Ulrika på Paletten har tagit in dukar med det rätta måttet 15×15.

Lycka till!