P6115350_red2

Ålands konstförening erbjuder sina medlemmar två intressanta resor under sommaren! Gör dig beredd med penna, papper, kamera och lämplig klädsel samt gott humör.

Källskär och Kökar

Den första resan går till Källskär på Kökar fredagen den 25.7.

Vi samåker till Långnäs där vi tar färjan kl. 7.30 Från Kökar avgår turbåten kl. 10.30 och till Källskär anländer vi 11.15. Vi har kaffekorg med för att hållas vid liv. Vi har alltså över tre timmar tid att bekanta oss med den natursköna ön. Återfärd från Källskär 15.30. Åter på Kökar gör vi kl. 16.30 ett besök hos konstnären Satu Kiljunen i hennes ateljé. Avfärd från Kökar kl. 19.00 med ankomst till Långnäs kl.21.50. Ombord på färjan finns cafeteria.

Priset för Konstföreningens medlemmar 30€ (vilka har företräde)och för icke medlemmar i mån av utrymme 50€.

Till Signilskär i Hanna Rönnbergs fotspår

Den andra medlemsresan går ut till Signilskär i Ålands hav söndagen den 3.8.

Hit ut var det Viktor Westerholm tog sina vänner på målarläger i slutet av 1800-talet.
Vi reser ut med båt från gamla Postbryggan nedanför Eckerö Post & tullhus kl.10.00 och kommer ut till Signilskär kl.11.00 Sedan har vi tid att vandra runt med egen guide från hamnen upp till ruinen och platsen för den optiska telegrafen. Vi har kaffekorg med. Behöver du extra energi tar du med dig. Återfärd från Signilskär kl.15.00 och tillbaks vid postbryggan kl. 16.00

OBS. Begränsat antal platser (12). Tänk på goda skor för vandring på klipporna. Priset för Konstföreningens medlemmar 30€ (vilka har företräde)och för icke medlemmar i mån av utrymme 50€.

Anmälningar görs före den 15.7 och tas enligt först till kvarn;
Hannele Ögård-Forsman tel.0400 721 824 eller e-post hannele@aland.net