INBJUDAN TILL VÅRSALONG I ÖNNINGEBYMUSEET 19.4 – 31.5 2014

Inbjudan till alla medlemmar i Ålands konstförening rf

REGLER FÖR VÅRSALONGEN I ÖNNINGEBY

Önningebymuseet arrangerar en vårsalong i Galleri Rita våren 2014. Utställningen arrangeras i samarbete med Ålands konstförening rf. Vernissage påsklördagen den 19 april.

Inbjudan att delta går till alla medlemmar i ÅKF rf inkl. sektionen Åländska konstnärer.
Varje deltagare får delta med 1 till 3 verk.
 Konstverken skall vara utförda i akvarell, akryl, olja, tempera eller blyerts, tusch eller liknande valfri teknik inom måleri och teckning.

Konstverken skall vara oinramade (de ramas in av museet i enhetliga utställningsramar).
 Tavlornas yttre mått skall vara 30 x 30 cm om det ska vara inramat utan passepartout (lämpligt för oljor, akrylmålningar el dyl.) och när det gäller akvareller, teckningar och liknande 30 x 30 cm om
man väljer att visa verket utan passepartout, men 18 x18 cm om verket skall förses med passepartout.

Deltagaravgiften för de konstnärer som deltar är 10 euro per person (Betalas vid inlämning av konstverken eller enligt överenskommelse).

Den som vill delta i utställningen skall senast den 20 mars mejla in digitala bilder av respektive målning till info@onningeby.com Varje bild skall sändas i ett separat mejl.
Vill man sända in tre bilder sänder man tre mejl med en bild inkl. text bifogad varje mejl.

Om antalet bilder blir för stort kommer viss gallring att ske, målet är dock att alla skall få minst ett verk med på utställningen.

Senast den 31 mars meddelas utställarna vilka verks om ryms med på utställningen. Meddelandet mejlas till avsändaradressen varifrån bilderna sänts in.

De antagna verken skall levereras till Önningebymuseet senast 3 – 5 april under museets ordinarie öppethållning kl. 12-15. Samtidigt med inlämningen betalas deltagaravgiften till museet.

De utställda verken försäkras av Önningebymuseet.

Varje verk skall vara försett med följande information: Konstnärens namn. Verkets namn och teknik. Försäljningspris (alla verk måste vara till salu). Kontonummer till vilket ev. försäljningsinkomst skall erläggas.

Önningebymuseet uppbär en provision om 15 % på försålda konstverk, vilken dras från försäljningspriset. Beräkna således med provisionen då du prissätter dina konstverk. Ramen ingår ej, utan är en utställnings ram från museet.

Utställningen pågår till och med 31 maj.

De icke sålda konstverken avhämtas av konstnärerna under museets öppethållning senast 30 juni. De verk som ej avhämtas inom utsatt tid tillfaller Önningebymuseets vänners medlemslotteri
om annat ej överenskommits.

Keathy Ericsson-Jourdan och Kjell Ekström i Önningeby hembygdsförening styrelse handhar de praktiska arrangemangen i samband med utställningen.