Välkomna på diskussionskväll/workshop kring kulturfabrikens framtid måndag 14.10 kl 18-21
Nu har vi kommit igång på riktigt i Kulturfabriken. Kontor och arbetsplatsrum är så gott som fyllda,
verkstad, konferensrum och föreläsningssal är klara och speciellt kvällstid är det mycket liv och rörelse i fabriken.
Vi kan väl säga att fas 1 är avklarad och det är dags att planera för framtiden.
Hur vill vi att Kulturfabriken skall utvecklas?
Skall Kulturfabriken bara vara en byggnad där var och en hyresgäst själva sköter sin verksamhet
eller skall fabriken vara något mer?
Vilken är VÅR VISION med verksamheten?
Vi vill gärna att alla ni föreningsmedlemmar i våra fyra föreningar är med och påverkar och kallar därför
till gemensam diskussionskväll/worlkshop måndag 14.10 kl 18-21. 
Temat för kvällen är VÅR VISION för Kulturfabriken.
Det vi enas om kommer sedan att ligga som grund för kommande verksamhetsplanering.
Meddela gärna om du kan komma per mail till info@kulturfabriken.ax eller genom att kontakta din förening.
Välkommen hälsar arbetgruppen för Kulturfabriken
Ålands Konstförening
Bild & Formskolan
Ålands Slöjd och konsthantverk
Fotoklubben Obscura