Har du hört att man får byta till vinterdäck nu redan?

Jo – det är sant. Snö och is kommer tidigt i år och så
även utställningen på Galleri Fäktargubben!
På temat ”Snö & Is” inbjuder Ålands konstförening
sina medlemmar till den tvådimensionella utställningen
i blandade tekniker. Det kostar inget annat än att medlemsavgiften är betald.
Även redan tidigare visade verk beaktas.Det är en försäljningsutställning
så sätt priset och kom ihåg galleriets provision 25% !
Sista inlämningsdag till Fäktargubben är 17.10 kl.16.00 Att bygga upp på dagen den 21.10 kl.11.30
pressen från 12.30
Varje deltagare får lämna in ett (1) konstverk. Arrangören
har rätt att vid utrymmesbrist gallra bland de inlämnade.
Närmare information fås av Tiina Barck tel.  0400722891 eller per e-post