Målarresa till Signilskär lördagen den 10.8 för föreningens medlemmar. Avgång 07.00 med retur 20.00 . Anmälan och information tel. 0457 5244 000 Begränsat antal platser.

 

Konstrundan i Roslagen

Söndagen den 11.8 ordnas en rundtur till öppna ateljéer i Roslagen av Williams buss och Ålands Konstförening. Besök hos konstnärer och konsthantverkare och även till Konsthallen i Norrtälje där Ålandsutställningen pågår. Pris 55€/pers. ingår frukost, resa och guidning. Anmälan och information tel. 0457 5244 000 Resan genomförs om tillräckligt antal deltagare finns. Passa på att se hur rospiggarna gör sin Konstrunda!

 

Medlemmar kom ihåg: Kulturnattens returkonst tävling ”Cykel” Hög tid att anmäla sig till Mia tel.0457 342 1357

Cykelmaterial finns att hämta från KulturFabriken.