kulturnatten 16.8

ålands konstmuseum och ålands konstförening arrangerar
tillsammans årets returkonsttävling. platsen för
tävlingen i år blir miramar parken. årets tema är “cyklar”.
det är alltså återanvändning av gamla cyklar – du själv
med din fantasi bestämmer resultatet. cyklarna får gärna
vara fungerande så att de kan bli rörliga skulpturer.

anmälan till tävlingen och frågor görs till mia englund
tel: 04573421357 eller e-mail: miaengl@hotmail.com.
bidragen skall lämnas in senast den 14.8
till ålansds konstmuseum under Månsdagen och
tisdagen den 12-13.8 mellan kl. 9-15.

första pris 300€
andra pris 200€
tredje pris 100€

lycka till alla kreativa medlemmar!

 

cykel