År 2012 öppnar Konstrundan för femte gången dörrarna till även åländska konstnärers, hantverkares och formgivares ateljéer. Evenemanget går av stapeln 27-29.7.

För mer info: http://www.konstrundan.fi/sv  och   www.facebook.com/konstrundan

Kurs i ”Giftfriare grafik”
Grafikern Susanna Suikkari håller kurs för ÅKF:s medlemmar
Kurstid: 4-6.5.2012
Syftet med kursen är att deltagarna lär sig att använda mera miljövänliga alternativ till traditionell koppargrafik, vilket även är mera hälsosamt för den utövande konstnären.
Terpentin och harts undviks och mjukgrunder görs med akrylbas som är vattenlösligt och i huvudsak kan avlägsnas med tvättsoda och vatten. Såsom skyddslack används Stop-out fernissa som är giftfri och vattenlöslig, istället för kvistlack. Såsom hårdgrund används golvvax som är växtbaserat och biologiskt nedbrytbart. För tvätt av plåtar används allmänt rengöringsmedel, kritpulver och ättika och efter tryck matolja och såpa. Själva tryckandet utförs utan värmehäll så att inte skadliga ångor uppstår och färgerna späds ut med medium istället. Suikkari kommer även att föreslå en bättre sophanteringspraxis för grafikverkstadsavfall.
 
Du kan bekanta dig med Suikkaris verk här:
http://helsingintaiteilijaseura.fi/hts/?q=gallery&g2_itemId=1243
http://www.karaija.com/taiteilijat/suikkari.html
http://www.galleria12.fi/fi/products?catid=59
Foton från en av Suikkaris kurser:
http://www.flickr.com/photos/mirkah/page5/