Tiinas grafikkvällar 

Denna vårtermin blir det 6 tillfällen och infaller följande datum:

sö 4.3  kl. 18 – 21

onsd. 14.3 kl. 18.30 – 21
onsd, 28.3 kl. 18.30 – 21
onsd. 11.4 kl. 18.30 – 21

sö 29.4. kl. 18 – 21
onsd. 9.5. kl. 18.30 – 21

Välkommen!