På vårvintern ordnas det få evenemang och det var med detta i åtanke som idén till Påskpaus växte fram.

Stommen i Påskpaus är konstnärer och hantverkare och deras öppna ateljéer. Kring detta har vi redan ett antal evenemang klara såsom teaterföreställningar, konserter och en marknad. På de Åländska museerna ordnas aktiviteter. Några restauranger kommer även att medverka. I år provar vi oss fram för att hitta den rätta formen och det är gratis att vara med i Påskpaus. Rekommenderad öppet hållningstid är lördag, söndag och måndag 12-16. Måndagen är frivillig och naturligtvis går det bra att hålla längre öppet.

I samband med Påskpaus anordnas utställningen EGGSIBITION på Eckerö Post & tullhus lördag 7.4 -söndag 8.4 kl.12-16. Det är påsk och temat är ÄGG i olika material och tekniker.