ÅKF:s GRAFIK -utställning

I februari 2012 i Finströms bibliotek i Godby

Ålands konstförenings grafiker inbjuds att ställa ut sina grafiska verken på biblioteket i Godby. Alla grafiska tekniker är tillåtna -såsom träsnitt , linotryck, torrnål, etsningar, collografi, carborundum , fotopolymer etc.

Maximala storleken på konstverken är ca 30×40 cm och de ska ha någon form av upphängningsanordning. Verken ska också vara försedda med passepartout och vita ramar, för att få en fin enhetlig helhet! Varje grafiker får lämna in max. 3st konstverk/person och p.g.a. utrymmesbrist kan viss gallring förekomma.

Inlämningsdatum är torsdag 26.1.2012 på grafikverkstaden, Fabriksgatan 4 kl. 19-20 då Tiina tar emot alster. (Om tiden inte passar, kan verk inlämnas också till Bild- och Forms utrymmen dagtid må, ons, to och fre samma vecka kl. 11 – 14.)