http://konstrundan.fi/anmalning/

Konstrundan 2011

Anmälning till Konstrundan 2011 sker 17.1-18.2 !

Anmälning 2011

http://konstrundan.webbhuset.fi/start/

Varför en Konstrunda?


Visionen och den övergripande målsättningen för Konstrundan är att

  • årligen öppna dörrarna till konstnärerna i Svenskfinland
  • etablera ett starkt nätverk bland konstnärerna i Svenskfinland
  • http://www.konstrundan.fi används som en databas för finlandssvensk konst
  • generellt öka synligheten för konst i Svenskfinland

Konstrundan innefattar professionella yrkesverksamma konstnärer inom den visuella konsten; bildkonst, hantverk, form och design. Konstrundan innebär att de deltagande konstnärerna håller öppna ateljéer för allmänheten. Besökaren kan fritt komma och gå under dessa dagar, träffa konstnären och se hur denne arbetar.

Konstrundan skall stöda de finlandssvenska konstnärerna. Det långsiktiga målet är att konstnärer i Svenskfinland skall ha en möjlighet att försörja sig på sin konst. För att särskilt främja konstnärer i glesbygden genomförs Konstrundan under perioden april-augusti. Konstrundan har gett konstnärerna i Svenskfinlands glesbygder en unik möjlighet att få publicitet och skapa sig en plats i publikens medvetande. Även publiken ges en unik möjlighet att besöka konstnärens ateljé och se hur konsten skapas. Konstnärens arbete har genom Konstrundan uppmärksammats och avdramatiserats. Publiken har uppmuntrats till ökad konsumtion av konst.