Ålands konstförening vill väcka och fördjupa intresset för bildkonst, verka för konstnärlig verksamhet på Åland samt bevaka och skapa kontakter inom bildkonsten med främst nordisk anknytning.
Välkommen som medlem!